Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Samfunnssikkerhetskonferansen arrangeres ved Universitetet i Stavanger og ble avholdt 9. januar i år. Konferansens hovedtema var "Samfunnssikkerhet i et internasjonalt perspektiv", "Sentraliseringens dilemmaer" og "Risiko- og sårbarhetsanalyser - et nyttig verktøy eller rent skuebrød?". Postdoktor Lise Hellebø Rykkja ved instituttet deltok med innlegg.
The article "Performance and Accountability - A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment" has been published in this month's issue of Public Organization Review.