Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Fredag den 13. Juni arrangerte Instituttet Rosesermoni for masterstudentene som leverte masteroppgaven sin dette semesteret.