Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Professor Per Lægreid og Prorektor og Professor Anne Lise Fimreite har begge blitt intervjuet i forbindelse med offentliggjøringen av terrortrusselen mot Norge.
Anne Lise Fimreite, Peter Lango, Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja har gitt ut "Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering" i nyutgave.
Professor II Torstein Nesheim har skrevet en kronikk i Bergens Tidende Nett om endringene i arbeidsmiljøloven.
Professor og prorektor Anne Lise Fimreite har skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv om endringene i sikkerhet og beredskap i Norge etter 22.juli.
Fredag den 13. Juni arrangerte Instituttet Rosesermoni for masterstudentene som leverte masteroppgaven sin dette semesteret.