Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Professor Per Lægreid og Prorektor og Professor Anne Lise Fimreite har begge blitt intervjuet i forbindelse med offentliggjøringen av terrortrusselen mot Norge.
Kristin Reichborn-Kjennerud har publisert artikkelen "Performance audit and the importance of the public debate" i Sage Evaluation Journal.
I den nye boken "The Oxford Handbook of Public Accountability" har Professor Per Lægreid skrevet et kapittel om "Accountability and New Public Management".
Anne Lise Fimreite, Peter Lango, Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja har gitt ut "Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering" i nyutgave.
Professor II Torstein Nesheim har skrevet en kronikk i Bergens Tidende Nett om endringene i arbeidsmiljøloven.
Madeleine Mjelde er en av våre nylig uteksaminerte masterstudenter. Hun har skrevet et blogginnlegg om masteroppgaven sin: "Ledelse – Utfordringer i en kompleks organisasjon".
Professor og prorektor Anne Lise Fimreite har skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv om endringene i sikkerhet og beredskap i Norge etter 22.juli.
Fredag den 13. Juni arrangerte Instituttet Rosesermoni for masterstudentene som leverte masteroppgaven sin dette semesteret.