Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse om kvalitet i utdanningen.
Postdoktor Hogne Sataøen har publisert en artikkel i det svenske tidsskriftet Högre Utbildning. Artikkelen handler om bruken av visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner.
Professor Ivar Bleiklie og Svein Michelsen har sammen med kolleger bidratt med to kapitler i boken Kvalitet, kapasitet og relevans som diskuterer hvordan kvalitet skal defineres og hva som er gode mål på at utdanningssystemet har god kvalitet.
Instituttleder Svein Michelsen og Førsteamanuensis Vibeke Erichsen har bidratt i den nye boken "Profesjonshistorier".
Professor Emeritus Audun Offerdal kommenterer kommunereformen til NRK Nordland - og mener den er bakvendt.
Førsteamanuensis Ishtiaq Jamil og Professor Emeritus Audun Jon Offerdal med kapitler i nyutgaven av "Det Kommunale Laboratorium"