Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Per Lægreid har bidrege med eit kapittel i Public Administration.
Tidsskriftet Child & Family Social Work har publisert artikkelen "Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers". Artikkelen er skrevet av Professor Marit Skivenes ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap og Dr. polit Heidi Skramstad ved Høgskolen i Bergen.
Per Lægreid og Lois Recascino Wise har bidrege med eit kapittel i den nye utgåva av Comparative Civil Service Systems in the 21st Century.
Call for papers for International Journal of Public Administration (IJPA) for a special issue on "Institutional Trust in Developing and Transitional Countries". Deadline for manuscripts is June 1, 2015.
Adjunct Professor Torstein Nesheim and Janne Smith, Google inc., have published an article in "Personnel Review".
Professor Per Lægreid sier til NRK Hordaland at større politidistrikt og færre politikontor kan gå på bekostning av forebygging av kriminalitet og tilliten i lokalbefolkningen.
Er du interessert i hvordan politikk blir til og iverksatt? Har du lyst å finne ut hvordan innholdet og organiseringen av offentlig politikk blir utformet, og hvilke konsekvenser dette har? På Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap tilbyr vi et spennende studieløp med mange interessante emner innen politikk, forvaltning og organisering.
Stipendiat Helge Renå var en av foredragsholderne på Midt-Norges kommunerevisorforbund (MNKRF) sitt Nyttårsmøte. Tema for konferansen var korrupsjon, misligheter og gråsoner i offentlig sektor.
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) presenterer i dag resultatet fra den nasjonale spørreundersøkelsen – Studiebarometeret.
Professor Marit Skivenes har sammen med Sisssel Trygstad (Fafo) publisert en artikkel i "Economic & Industrial Democracy" med tittelen "Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market: Between individual power resources and institutional arrangements".