Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Et omfattende prosjekt som har forsket på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen har nå publisert sin sluttrapport.
Thorvald Gran has published an article on “The Process of Speech-acting Specifies Methods for Grasping Meaning. Ten Operations. A Contribution to Hermeneutics” in Journal of Applied Hermeneutics.
Per Lægreid and Lise H. Rykkja, together with Külli Sarapuub and Tiina Randma-Liiv at Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance in Estonia, are editors of a special issue of Public Management Review that deals with coordination in the public sector.
Per Lægreid og Tom Christensen har bidratt med et kapittel til et festskrift; “A Norwegian tradition of studying public administration. Bounded rationality and institutional features combined”.
I et debattinnlegg i Bergens Tidende skriver Professor Marit Skivenes om offentlighetsloven, og viktigheten av innsyn og offentlig ansattes funksjon i demokratiet.
Kva grep tek myndigheitene når dei skal instruera barnevernet i møtet med innvandrarbarn?
Tom Christensen and Per Lægreid have published an article on “Performance and Accountability—A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment” in Public Organization Review.
Jacob Aars og Tone A. Andreassen (HiO) har skrevet en kronikk om NAV-reformen i Dagens Næringsliv, der de skriver at reformen har vært mer preget av spesialisering og arbeidsdeling enn av integrering og samordning.
Gigliola Mathisen Nyhagen holdt mandag 4. Mai en presentasjon for Sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen i anledning deres seminar om organisasjonsutvikling.
Tom Christensen, Per Lægreid and Lise H. Rykkja have published an article in International Review of Administrative Sciences.