Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Per Lægreid og Lise Hellebø Rykkja inviterer til å komme med bidrag til et planlagt spesialnummer av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift over temaet ‘Samfunnssikkerhet, krisehåndtering og terrorbekjempelse: Styringskapasitet og styringslegitimitet’. Det vil også være en sesjon på den årlige NEON-konferansen knyttet til tematikken.
I Dagens Næringslivs spalte «Forskning viser at ... » skriver Torstein Nesheim sammen med Synnøve Nesse og Marcus Selart fra NHH om hvordan vi kan lære av krisehåndteringen i Lærdal.
Professor Per Lægreid and Post doc Lise H. Rykkja at the University of Bergen have together with Professor Chris Ansell at UC Berkeley been awarded Peder Sæther grant for cooperation on the project “Organizing for Societal Security and Crisis Management.”
Fredag 5. Juni var det duket for Roseseremoni for å hedre de som har levert sine masteroppgaver dette semesteret.
Ivar Bleiklie har ledet Holbergprisen i 5 år og vært med å bygge opp prisen til den internasjonale anerkjennelse prisen nå har.
Professor Ivar Bleiklie har skrevet et debattinnlegg om strukturreform og sammenhengen mellom makt og kvalitet i høyere utdanning i Morgenbladet.
Professor Ishtiaq Jamil, Salahuddin M. Aminuzzaman and Sk. Tawfique M. Haque are editors of the new book coming out on Springer in July; Governance in South, Southeast, and East Asia: Trends, Issues and Challenges.
Fredag 29. Mai ble Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdannings (NIFU) årskonferanse avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Tema for konferansen var kvalitet og relevans i forskning og utdanning.