Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

I Dagens Næringslivs spalte «Forskning viser at ... » skriver Torstein Nesheim sammen med Synnøve Nesse og Marcus Selart fra NHH om hvordan vi kan lære av krisehåndteringen i Lærdal.
Fredag 5. Juni var det duket for Roseseremoni for å hedre de som har levert sine masteroppgaver dette semesteret.
Professor Ishtiaq Jamil, Salahuddin M. Aminuzzaman and Sk. Tawfique M. Haque are editors of the new book coming out on Springer in July; Governance in South, Southeast, and East Asia: Trends, Issues and Challenges.
Fredag 29. Mai ble Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdannings (NIFU) årskonferanse avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Tema for konferansen var kvalitet og relevans i forskning og utdanning.