Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Litt færre kjem over i fast arbeid med NAV, enn dei gjorde før NAV vart etablert i 2006. Ei ny bok går gjennom historia til reforma.