Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Postdoktor Hogne Lerøy Sataøen har publisert en artikkel i Journal of Higher Education Policy and Management.
Jo Saglie, Gruo Ødegård og Jacob Aars har publisert en artikkel i siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning om "Rekruttering av unge folkevalgte - nominasjoner, personstemmer og kontekst".
Jacob Aars har sammen med Bjarte Folkestad (Uni Research) og Lawrence E. Rose (UiO) bidratt med et kapittel i den nye boken "Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is happening in provinces, departments and landkreise in the on-going rescaling of statehood?".
Litt færre kjem over i fast arbeid med NAV, enn dei gjorde før NAV vart etablert i 2006. Ei ny bok går gjennom historia til reforma.
Faglunsjen er et faglig tilbud utenfor forelesninger og seminar som har til hensikt å koble faget vårt opp mot dagsaktuelle tema og minske avstanden mellom studentene og de ansatte på instituttet.
Professor Jacob Aars har svart NRK på om man kan forvente seg store endringer etter valget i kommuner der det har vært maktskifte.