Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Postdoktor Hogne Lerøy Sataøen har publisert en artikkel i Journal of Higher Education Policy and Management.
Jo Saglie, Gruo Ødegård og Jacob Aars har publisert en artikkel i siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning om "Rekruttering av unge folkevalgte - nominasjoner, personstemmer og kontekst".
Jacob Aars har sammen med Bjarte Folkestad (Uni Research) og Lawrence E. Rose (UiO) bidratt med et kapittel i den nye boken "Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is happening in provinces, departments and landkreise in the on-going rescaling of statehood?".
Litt færre kjem over i fast arbeid med NAV, enn dei gjorde før NAV vart etablert i 2006. Ei ny bok går gjennom historia til reforma.
Professor Jacob Aars har svart NRK på om man kan forvente seg store endringer etter valget i kommuner der det har vært maktskifte.