Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Marit Skivenes has together with Jill Berrick (US), Jonathan Dickens (UK) and Tarja Pösö (Fin) published an article on “Parents' involvement in care order decisions: a cross-country study of front-line practice” in the journal Child & Family Social Work.
Studentene på administrasjon- og organisasjonsvitenskap gir gode tilbakemeldinger på studieprogrammet.