Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Marit Skivenes og Katrin Križ har fått tildelt pris for beste artikkel av tidsskriftet International Social Work for artikkelen "Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives".
Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad har publisert artikkelen Whistleblowing in Local Government: An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities i tidsskriftet Scandinavian Political Studies.
Marit Skivenes har publisert en artikkel sammen med June Thoburn. Artikkelen er publisert i Youth Services Review. Artikkelen tar en diskursanalytisk tilnærming til begrepet "permanence", og betydningen av dette i norsk og engelsk barnevern.
Per Lægreid og Lise H. Rykkja har skrive og medforfatta to bokkapittel i boka Public Administration Reforms in Europe; The View from the Top, redigert av Gerhard Hammerschmid, Steven Van de Walle, Rhys Andrews og Philippe Bezes . Boka vert publisert i slutten av Juni.
Marit Skivenes, Jonathan Dickens, Jill Berrick og Tarja Pösö har publisert en artikkel i British Journal of of Social Work. Artikkelen er basert på en firelands studie av beslutningstaking i barnevernssystemer, og den presenterer funn av en spørreundersøkelse om barnevernarbeideres bruk av sakkyndige i saker som omhandler omsorgsovertakelse. Artikkelen er publisert som en del av prosjektet "... Les mer
Stipendiat Helge Renå har skrevet en artikkel i siste nummer av Stat & Styring der han stiller spørsmål ved ukritisk bruk av survey-undersøkelser i samfunnsforskningen.
Fredag 3.juni arrangerte Instituttet Rosemottakelse for studentene som leverte masteroppgaven sin dette semesteret.
The Department will offer a PhD Course in Democracy and Citizenship in Education this fall. Deadline for application is September 9th.
Hogne Lerøy Sataøen har saman med Arild Wæraas publisert artikkelen “Building a Sector Reputation: The Strategic Communication of National Higher Education” i tidsskriftet International Journal of Strategic Communication.