Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ishtiaq Jamil og Steinar Askvik mottar NORPART-finansiering til deres prosjekt. De vant fram med deres søknad til Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation(NORPART), som har som formål å støtte institusjonelt samarbeid og økt studentmobilitet mellom norske og andre lands utdanningsinstitusjoner.
Vi søker motiverte og engasjerte masterstudenter ved SV-fakultetet som vil skrive masteroppgave om det norske politiet og gjennomføringen av nærpolitireformen. Utlysningen gjelder i første omgang for deg som startet på masterprogrammet høsten 2016.
Marit Skivenes har i dag(01.12) publisert en kronikk om barns rettigheter i Bergens Tidende.