Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ishtiaq Jamil og Steinar Askvik mottar NORPART-finansiering til deres prosjekt. De vant fram med deres søknad til Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation(NORPART), som har som formål å støtte institusjonelt samarbeid og økt studentmobilitet mellom norske og andre lands utdanningsinstitusjoner.
Marit Skivenes har i dag(01.12) publisert en kronikk om barns rettigheter i Bergens Tidende.