Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

– Vurderinger gjort på feil grunnlag, skriver stipendiat Helge Renå ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Arvid Hallén takker 1. mars av som administrerende direktør i Forskningsrådet. Nå skal han blant annet være styreleder og bidra i utviklingen av Høgskulen på Vestlandet. Fra studietiden sin husker han det gode studiemiljøet på sosialantropologi og forelesninger med selveste Fredrik Barth.
Instituttet har tegnet ny kontrakt med LO Stat, og våre kurs innen etter - og viderutdanning blir videreført i fire nye år.