Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Lise Rykkja og Per Lægreid har vært redaktører i et temanummer i tidsskriftet. Dette nummeret har samfunnssikkerhet og krisehåndtering som tema. Helge Renå bidrar med artikkel.
Hanne Kvilhaugsvik, Svein Michelsen, Agnete Vabø og Endre Kvam har publisert en artikkel i tidsskriftet European Journal of Education. Artikkelen omhandler læringsutbytte i høyere utdanning, og den betydningen av profesjoner og disipliner i utviklingen av læringsutbyttebeskrivelser.
– Vurderinger gjort på feil grunnlag, skriver stipendiat Helge Renå ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Jacob Aars har sammen med Dag Arne Christensen publisert en ny artikkel i Scandinavian Political Studies med tittelen "The 22 July Terrorist Attacks in Norway: Impact on Public Attitude towards Counterterrorist Authorities".
Torstein Nesheim, Simon Neby og Jostein Ryssevik har skrevet en kronikk om målstyring og de koordineringsvansker målstyring kan by på når gjenstridige problemer skal håndteres av statlige etater på tvers av sektorer. Artikkelen er publisert i Dagens Perspektiv (20.02.17).
Arvid Hallén takker 1. mars av som administrerende direktør i Forskningsrådet. Nå skal han blant annet være styreleder og bidra i utviklingen av Høgskulen på Vestlandet. Fra studietiden sin husker han det gode studiemiljøet på sosialantropologi og forelesninger med selveste Fredrik Barth.
Marit Skivenes og Hege Stein Helland har sammen med Milfrid Tonheim, Rosi Enroos og Tarja Pösö publisert artikkelen "The role and function of the spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway" i tidskriftet Children and Youth Services Review.
Hvordan vil kommunenes tjenestetilbud endres gjennom Kommunereformen? Hvordan påvirker globaliseringen det norske arbeidsmarkedet? Hvordan vil politiet håndtere krisesituasjoner etter Politireformen? Dette og mer får du som muligheten til å undersøke som student hos oss.
Helge Renå svarer i en kronikk på NRK Ytring justisministeren på hans tiltale om at Renå sin forskning på nærpolitireformen utgjør "...en ganske ubrukelig undersøkelse"(Politisk Kvarter, P2, 27.01.17)
Studiebarometeret for 2016 ble i dag publisert, og alle programmer ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap får svært gode resultater!
Instituttet har tegnet ny kontrakt med LO Stat, og våre kurs innen etter - og viderutdanning blir videreført i fire nye år.