Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ivar Bleiklie har, sammen med Jürgen Enders og Benedetto Lepori, redigert en bok som nå publiseres av Springer. Svein Michelsen har bidrag til boken.
Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars er redaktører av en ny bok om tjenestedemokratiet. I boken finner man bidrag fra forskere fra hele fire institutter ved SV-fakultetet, og Uni-Research Rokkansenteret.
Læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning benyttes som styringsverktøy på ulike måter i ulike nasjonale kontekster.
Dette viser en ny artikkel av Dag Arne Christensen og Jacob Aars i tidsskriftet Terrorism and Political Violence.