Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ivar Bleiklie har, sammen med Jürgen Enders og Benedetto Lepori, redigert en bok som nå publiseres av Springer. Svein Michelsen har bidrag til boken.
Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap har inngått samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner i Bangladesh. Vårt Master's programme in Public Administration gir deg muligheten til å studere først i et internasjonalt miljø i Norge - og så i Bangladesh. Søk om opptak nå!
Fagkritisk dag er en årlig akademisk tradisjon ved Universitet i Bergen . En hel dag blir satt av for at studentene skal kunne sette kritisk søkelys på sitt eget frag. Det er fagutvalgene som har ansvar for arrangementene på fagkritisk da.
Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars er redaktører av en ny bok om tjenestedemokratiet. I boken finner man bidrag fra forskere fra hele fire institutter ved SV-fakultetet, og Uni-Research Rokkansenteret.
Fagutvalget ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap arrangerte en vellykket studietur i uke 9 til Brussel, hovedstaden i Belgia. Det var et godt faglig program, tid til sosialisering og selvsagt belgiske vafler.
Læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning benyttes som styringsverktøy på ulike måter i ulike nasjonale kontekster.
Dette viser en ny artikkel av Dag Arne Christensen og Jacob Aars i tidsskriftet Terrorism and Political Violence.
Masterstudentene ønsket å redusere avstanden mellom stipendiatene og masterstudentene. Masterstudentene ønsket også å bli bedre kjent med stipendiatene og deres forskning. Resultatet ble konseptet " Fag og Forskning" .