Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Baniamin og Jamil viser at tilliten til byråer som kjemper mot korrupsjon varierer mellom tre ulike sør-asiatiske land.
Helge Renå og Jarle Trondal skriver om kampen mot surveymonsteret i siste nummer av Stat og Styring.