Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Orest Masue has alongside with Professsor Steinar Askvik published a new article in : "International Journal of Public administration". The article investigates if school committees are a source of empowerment using insights from Tanzania.
En ny studie viser at nordmenn vurderer grupper av mennesker ulikt når det kommer til hvilke grupper de mener politiet bør kunne telefonovervåke.