Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Ifølge Forskningsindeksen rangerer Per Lægreids samlede publiseringer som nr. 26 totalt i Norge, nr. 5 totalt ved UiB og helt i front ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Professor Per Lægreid og Professor Kari Tove Elvbakken har vært gjesteredaktører til det spennende spesialnummeret.
Regjeringen har bestemt at barnehagelærerens rolle skal sees nærmere på av en ekspertrguppe. Professor Kjetil Børhaug skal lede gruppen.
A new article by Tom Christensen, Per Lægreid, Lise H Rykkja examines the police reform that culminated with a proposal for new police structure in 2015.
En ny artikkel av Tom Christensen, Per Lægreid, Lise H Rykkja tar for seg politireformen som i 2015 kulminerte med forslag om ny struktur i politiet.
Marit Skivenes and June Thoburn (East Anglia University, UK) has recently published their article “Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children” in the journal “Child and Family Social Work”
Marit Skivenes og June Thoburn (East Anglia University, UK) har nylig publisert artikkelen deres «Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children” I tidsskriftet «Child and Family Social Work”.
Regjeringens strukturreform i høyere utdanning har ført til færre institusjoner, men fusjonsdebatten pågår fremdeles. I et debattseminar arrangert av NIFU kom det frem flere ulike syn på utfordringene av reformen.
Det internasjonale forskningsprosjektet TROPICO har fått støtte gjennom EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Prosjektet ledes fra Universitetet i Bergen.