Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Professor Marit Skivenes mottar 10 millioner fra Forskningsrådet til barnevernsforskning. Det nye tilskuddet inngår i hennes nye store senter, som blir et kraftsentrum i europeisk forskning på barn og deres rettigheter.