Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Universitetet i Bergen ønsker lærere og andre tilsatte i skolen velkommen til Faglig-pedagogisk dag fredag 2. februar 2018! Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap bidrar med tre brennaktuelle tema på programmet.
Fristen for å søke utveksling fra våren 2019 nærmer seg. Et opphold i utlandet gir deg nye faglig perspektiv og unik erfaring.
Elvbakken, Hansen og Kuhnle som temaredaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift.
Marit Skivenes har skrevet bokkapittelet "Towards a new theory of professional discretion – the importance of reaching for the difficult".
Lægreid, Rykkja og Christensen med artikkel om etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter.