Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Beslutningstakere er positive til hvordan barn og foreldre involveres i saker om omsorgsovertakelser, viser en tverrnasjonal studie av Berrick, Dickens, Pösö og Skivenes.
Professor Marit Skivenes er en av redaktørene av en ny bok som retter et kritisk blikk på situasjonen for barns rettigheter.
Se Marit Skivenes presentere forskning på seminar med barneminister Linda Helleland.
Marit Skivenes og Asgeir Falch-Eriksen har identifisert potensielt svake sider ved det norske barnevernsystemet.
Er ungdommer mer villig til å la barn få bestemme over egne penger enn befolkningen forøvrig? Marit Skivenes gjennomførte et eksperiment på elever fra videregående skole under Forskningsdagene.
Professor James G. March gikk bort 27. september 2018.
Professor Per Lægreid og professor Lisa H. Rykkja har, sammen med professor Carsten Greve, bidratt til boken «Bureaucracy and Society in Transition».