Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Helge Renå har bidratt med bokkapittel i en antologi om politireformer som nylig ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boken har både norske og internasjonale bidrag.
Postdoktor Jenny Krutzinna diskuterer statens plikt til å legge til rette for etisk medisinsk datadonasjon.
Lurer på hvor du skal studere til høsten? Da hjelper det ikke nødvendigvis å lese informasjon fra studiestedene selv.