Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Per Lægreid med bokkapitel i ny bok om hybride løysingar.
UIB og Digsscore vann konkurransen om å få ta over den nasjonale koordinatorrolla for European Social Survey.
International Public Management Review kjem med spesialutgåve om organisering for samfunnsikkerhet og beredskap med to gjesteredaktørar frå Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.