Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Endringer i barnevernloven gir barn rett til kjærlighet. Det er unikt i verdenssammenheng.
– Det norske systemet får svi for at Norge tar ansvar for barns rettigheter. Det sier Marit Skivenes i et større intervju med Aftenposten.
Avveiningen mellom geografisk nærhet og robuste fagmiljøer er bare en del av bildet i endringene i offentlig sektor, skriver Torstein Nesheim i kronikk.
Professor emeritus Ivar Bleiklie har bidratt med kapittel i boken "Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning" redigert av Jon P. Knudsen og Torunn Lauvdal
Forskere er bekymret for prosessen omkring adopsjon av barn under barnevernets omsorg.
Professor emeritus Ivar Bleiklie har bidratt med kapittelet "Regionale universiteter og utdanningspolitiske paradokser" i boken "Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning" redigert av Jon P. Knudsen og Torunn Lauvdal, Cappelen Damm Akademisk.
I en ny artikkel i Political Behavior rapporterer Jacob Aars og Dag Arne Christensen fra et surveyeksperiment om innbyggernes holdninger til antiterrortiltak.
Norge ble dømt i menneskerettighetsdomstolen i en sak om tvangsadopsjon. Det vil få konsekvenser for barnevernet.