Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Lægreid med kapitel om norsk forvaltningsforsking
PhD Akram Hossain er medforfattar av bokkapitel om demokratiske deltaking i Bangladesh
Christensen og Lægreid med ny publisering om koordinering
James Hathaway med ny innsikt om endring i offentlige ansvarsorganisasjoner i Zambia.
Professor Marit Skivenes skal lede arbeidsgruppen for forskning i regjeringens Barnunge21-strategi.
Stort behov for en gjennomgang av spedbarns rettigheter i de nordiske velferdsstatene.
I skipsfarten er det i stor grad næringen selv som presser på for lavere klimagassutslipp. Staten virker innimellom som en bremsekloss, viser ny forskning.