Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Professor Marit Skivenes skal lede arbeidsgruppen for forskning i regjeringens Barnunge21-strategi.
I skipsfarten er det i stor grad næringen selv som presser på for lavere klimagassutslipp. Staten virker innimellom som en bremsekloss, viser ny forskning.