Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Ny studie viser interessante funn om befolkningens syn på adopsjon som tiltak i barnevernet.
Skivenes og Tefre har undersøkt typiske årsaker til feil i barnevernet. De har også sett på hvordan systemet lærer av disse feilene.
Ferske funn frå Norsk Medborgerpanel viser at folk sine haldningar til både regjering, lokale politikarar og til naboen har endra seg under koronakrisa.
COVID-19 har skapt uforutsette utfordringar for korleis me lever, arbeider og samhandlar. Les TROPICO- bloggen om erfaringane med heimekontor og bruken av digitale verkty.