Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Marit Skivenes og Jill D. Berrick skal forske på fosterbarns opplevelser av oppvekst i fosterhjem.
Kurset i bruk av systematiske kunnskapsoversikter i samfunnsvitenskapene tiltrakk seg studenter fra mange forskjellige land og en rekke fagdisipliner.
Omsetjing og lagdeling er to av funna i Kvilhaugsvik sitt studie av to studieprogram innanfor ingeniørfag
Per Lægreid diskuterer kriterier for vurdering av krisehandteringa og dei norske myndighetene si handsaming av koronapandemien