Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Marit Skivenes og Jill D. Berrick skal forske på fosterbarns opplevelser av oppvekst i fosterhjem.
Kurset i bruk av systematiske kunnskapsoversikter i samfunnsvitenskapene tiltrakk seg studenter fra mange forskjellige land og en rekke fagdisipliner.