Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Unge forskere har bidratt til den nasjonale strategien for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge.
– Manglande medverking frå barn er ei av dei største utfordringane i det norske barnevernet, seier Marit Skivenes. Skivenes får 12 millionar frå Forskningsrådet til å granske korleis barn blir høyrde i barnevernet. 
Simon Neby er førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, forsker ved Senter for klima og energiomstilling (CET) og NORCE. Hva forsker Neby på?
Marit Skivenes og Hege Helland er medforfattere av en studie av befolkningens holdninger til oppdragervold i fem europeiske land.
Chris Hagen Magnussen har omarbeidet sin masteroppgave til artikkel i Stat og styring.
Hvordan ser den europeiske menneskerettighetsdomstolen på retten til familieliv og på prinsippet om barnets beste i adopsjonssaker?