Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Hvordan vurderer og rettferdiggjør beslutningstakere i barnevernet, fylkesnemndene og domstolene adopsjon uten samtykke?
Professor Zuzana Murdoch ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er medforfatter i ny artikkel med tittel “Legitimacy crises and the temporal dynamics of bureaucratic representation” i tidsskriftet Governance.
Per Lægreid er medforfatter i ny artikkel i tidsskriftet International Journal of Public Administration om bruken av digitale verktøy i sentralforvaltningen.