Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Hvordan vurderer og rettferdiggjør beslutningstakere i barnevernet, fylkesnemndene og domstolene adopsjon uten samtykke?
Hvilken støtte tilbyr barnevernet til mødre og nyfødte babyer som er i sårbare situasjoner?
Professor Zuzana Murdoch ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er medforfatter i ny artikkel med tittel “Legitimacy crises and the temporal dynamics of bureaucratic representation” i tidsskriftet Governance.
Per Lægreid er medforfatter i ny artikkel i tidsskriftet International Journal of Public Administration om bruken av digitale verktøy i sentralforvaltningen.
I et nytt notat fra Ivar Bleiklie, Svein Michelsen og Martina Vukasovic fra forskningsgruppen Kunnskap, politikk og organisering (KPO) ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap sammen med forskere fra NIFU analyserer de hvordan målene til strukturreformen ble til, formulert og tolket.