Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Chris H. Magnussen nominert til Årets tidsskriftartikkel 2020 for sin artikkel basert på masteroppgåva.
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap søkjer nye seminarleiarar for hausten 2021.
- Når statens griper inn i familien for å beskytte barn må det være høye krav til kvalitet og rettsikkerhet.
Til hausten kan ein sjå fram til at to klassiske lærebøker kjem ut i ny utgåve.
Jenny Krutzinna skriver om statens ansvar for foreldre som selv har erfaring med barnevernet fra sin oppvekst.
Hvordan håndterer Norge og andre europeiske land forpliktelsen til å yte tjenester og støtte til familier i sårbare situasjoner?
Hanne Kvilhaugsvik undersøker arbeidslivspanel si rolle i styring av høgare utdanning i Danmark og Noreg.