Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Kampen for utvidet demokrati er arbeiderbevegelsens sterkeste tradisjon skriv Thorvald Gran i Klassekampen.
Hvordan forbereder Bergen kommune seg i møte med kriser, og hvordan har kommunen håndtert koronapandemien? Krisehåndtering og koronapandemien var i fokus der instituttet inviterte byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF), leder for Samfunnssikkerhetens hus Ivar Lunde og PhD-kandidat Alfa Winge i arrangement for masterstudenter den 26. april.
Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med kronikk i VG om Bergen Engines-saken.
Kari Tove Elvbakken med på ny bok som ønsker å sette et kritisk søkelys på brukermedvirkning
Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernssaker?
Kjetil Børhaug ser på ulike aktørar si tilnærminga til barnehageverksemd i ny bok frå Universitetsforlaget.