Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Professor Svein Michelsen og kolleger med ny artikkel om opplæringskontor for lærlingopplæring i Norge og Sveits
Førsteamanuensis Regine Paul ved instituttet er medforfatter i en nylig publisert Edward Elgar Håndbok om «the Governance and Politics of Migration».
Internasjonale perspektiver på barns rettigheter, familievern og statlig inngripen.
Professor Kari Tove Elvbakken aktuell med ny publisering om abortpolitikk og abortlovgivning: Abortspørsmålets politiske historie: 1900-2020
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap fikk 1. mai hele åtte nye ansatte.