Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Forskningsrådet offentliggjorde 24. juni hvilke prosjekter som har fått tildeling av forskningsmidler. Forskere ved Institutt for administrasjon og Organisasjonsvitenskap har fått støtte til to prosjekter med en tildeling på totalt 22 millioner!
Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst?
Det nye tverrfaglige erfaringsbaserte masterprogrammet for ledere i kommunal sektor ved Universitetet i Bergen har fått tildelt 4 millioner kroner fra Diku.
Professor Elisabeth Ivarsflaten med kollega Åsta Dyrnes Nordø med ny publisering i tidsskriftet European Journal of Political Research som handler om omfanget av borgeres ekskluderende reaksjoner til flyktninger.
Professo‪r Ishtiaq Jamil er aktuell med nye publiseringer
Instituttet gjennomførte torsdag 17. juni masterseremoni for våre masterstudenter på våre to masterprogram som leverer masteroppgaver denne våren.
For første gang gjennomføres en deliberativ meningsmåling i Norge for politisk medvirking, gjennom et arrangement ledet av blant annet Sveinung Arnesen, Jacob Aars og Anne Lise Fimreite ved instituttet.
Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet?