Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Instituttet med fleire bidrag i festskrift til ære for Dag Ingvar Jacobsen
I samtale med den samfunnsvitenskapelige tidsskriften Stat & Styring forklarer Anne Lise Fimreite om Høyres reformbruk og hvilke utfordringer den nye regjeringen kan stå ovenfor.