Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Instituttet med fleire bidrag i festskrift til ære for Dag Ingvar Jacobsen
I samtale med den samfunnsvitenskapelige tidsskriften Stat & Styring forklarer Anne Lise Fimreite om Høyres reformbruk og hvilke utfordringer den nye regjeringen kan stå ovenfor.