Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Fem år etter Helge Renås kartlegging av hvordan politiet vurderte politireformen, vil Chris Hagen Magnussen undersøke om noe har endret seg.