Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Boken "The Struggle for Inclusion" baserer seg i stor grad på data samlet inn i Norsk medborgerpanel.
Høsten 2020 og våren 2021 gjennomførte Norsk forvaltningspanel (NFP) første runde i en rekke flere spørreundersøkelser, til et panel av forvaltningsansatte. Nå er de første resultatene her.
Professor i statsvitskap Lise Rykkja er med som einaste nordmann på Apolitical si liste over dei hundre akademikarane i verda som påverkar statsforvalting og regjering mest.