Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Førsteamanuensis Endre Tvinnereim er hyppig sitert i FNs klimapanel sin siste rapport, "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change".
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap søkjer nye seminarlederefor høsten 2022.