Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Stipendiat Frøydis Petersen Jensen, Professor Katrin Križ og Professor Marit Skivenes har evaluert retningslinjer og veiledere for barns medvirkning Bergen kommune, fylkesnemnda og domstolene.