Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

Ny artikkel i prestisjefylte Journal of Social Policy: Ph.d.-kandidat Mathea Loen og Professor Marit Skivenes avdekker at en majoritet av befolkningen i henholdsvis Tsjekkia, England, Finland, Norge, Polen og Romania har tillit til statenes barnevernssystemer.
20. mars la Professor Marit Skivenes frem NOU 2023: 7 om rettssikkerhet i barnevernet.
Denne håndboken, redigert av Jill Duerr Berrick, Neil Gilbert og Marit Skivenes, er den største oversikten over barnevernssystemer i verden. Boken beskriver og analyserer hvordan femti land fra alle kontinenter, med unntak av Antarktis, har utviklet tiltak for å beskytte barn som trenger beskyttelse fra mishandling som beskrevet i UNCRC.