Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

I Juliana Tappe Ortiz nye publikasjon, The Politics of Risking Peace Revisited: The Fate of Rebel Leaders Who Signed Peace Agreements (2024), addresserer hun forskning rundt opprørlederes egenskaper og fredsforhandlinger.
Årets tema for den internasjonale kvinnedagen fokuserer på "Invest in Women: Accelerate Progress" og hvor avgjørende inkludering er for å oppnå likestilling. I denne anledningen ser vi tilbake på Professor Ragnhild Muriaas' tidligere prosjekt om " gendered electoral financing", hvor hun sammen med kollegaer utforsker globale initiativer som påvirker kvinners politiske deltakelse i ulike land.