Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nyhetsarkiv for Institutt for politikk og forvaltning

PhD-stipendiat Frøydis Lønborg Haarberg har publisert en kartleggingsstudie om barns representasjon i beslutninger i barnevernet i det prestisjetunge tidsskriftet Children and Youth Services Review.
Barbara Ruiken disputerte i går for sin doktorgrad med avhandlingen "Discretionary Decision-Making in Child Protection Care Order Cases ". Gratulerer så mye til Barbara med vel gjennomført disputas!
Lubna Jaffery leverte sin masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved vårt institutt i 2007. Vi har tidligere gjort et intervju med Lubna Jaffery, men da som kommunikasjonssjef i Tide AS. Juni 2023 trådte Lubna til som kultur- og likestillingsminister i Støres regjering.