Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

An exciting seminar about combining evolutionary optimization algorithms with experimental, atomistic resolution target data to create a semi-automated tool for building high-fidelity molecular dynamics models.
Genomic Data Infrastructure er et nytt EU-prosjekt skal utløse potensialet som ligger i humane genomdata for persontilpasset medisin, forskning og innovasjon.