Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

IBMs kjernefasiliteter, deriblant FUGE-plattformene MIC og PROBE, er nå tilgjengelige for UoH-brukere fra hele Bergensregionen og Norge før øvrig på samme vilkår som for IBMs egne brukere
Bilder og film fra den FUGE-finansierte kjernefasiliteten Molecular Imaging Center i Bergen (MIC-Bergen) blir del av en permanent utstilling ved Teknisk Museum.
Masterstudier i humanbiologiske fag tilbys for internasjonale, engelskspråklige studenter fra høsten 2009. Søknadsfrist er 1. februar (søkere bosatt i Norge har frist 1. juni).