Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Avhandlingens tittel: “The Role of Age in Cellular Responses to Microenvironmental Cues as a Breast Cancer Susceptibility Factor”
Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag - medlemmer av fakultetsstyret - gruppe B. Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). I gruppe B inngår bl.a. stipendiater, postdoktorer og forskere. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.