Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Høsten ved Institutt for biomedisin byr på mange spennende nasjonale og internasjonale foredragsholdere.
MIC har nylig fått et nytt konfokalmikroskop. Det ble installert før sommeren og er nå klar til bruk.
Lawrence Fred Sembajwe forsvarer sin avhandling “EXT Proteins: Role in Heparan Sulfate Assembly and in Tumor Biology”