Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Artikkel

Tannlegestudenter i Addis Abeba, Etiopia

Artikkel i Tannlegeforeningens Tidende om masterstudenter fra Institutt for klinisk odontologi.

Artikkel i Tannlegeforeningens Tidende
Foto/ill.:
Artikkel i Tannlegeforeningens Tidende

Hovedinnhold

Institutt for klinisk odontologi gjennom en årrekke har hatt et tett samarbeid med Universitetet i Addis Abeba, Etiopia.  I år besøkte 3 masterstudenter fra IKO Addis Abeba og gjorde datainnsamling til sine masterprosjekter der. Professor Gunhild V Strand, professor Wondwossen Fantaye fra Universitet i Addis Abeba og professor Asgeir Bårdsen har skrevet en artikkel i Den Norske Tannlegeforeningens Tidende om det langvarige og gode samarbeidet, tannlegeutdanning i Etiopia og de spennende masteroppgavene som nå skrives av våre masterstudenter.

Hele artikkelen kan leses her.