Hjem
Institutt for klinisk odontologi
PHD PROFIL

På vei mot bedre søvn

Tannlege Kjersti Gjerde forsker på et behandlingsalternativ ved søvnapné.

Soving
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Kjersti Gjerde

Kjersti er en tannlege med over 30 års erfaring fra klinisk arbeid. Etter mange år som privatpraktiserende tannlege engasjerte hun seg i forskningen. Ved en tilfeldighet hørte hun et spennende foredrag om søvnproblematikk av sin nåværende veileder professor Anders Johannson. Dette skapte et engasjement for et fagfelt som hun ønsket å lære mer om. I dag er hun stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi og forsker på behandling av søvnapné.

Søvnapné
Søvnapné er en forholdsvis utbredt tilstand som rammer omtrent 16 % av den norske befolkningen mellom 30 – 60 år. Personer med søvnapné opplever gjentatte pustestopp under søvn og som oftest skyldes dette obstruksjon i de øvre luftveiene. Hyppighet av pustestopp ved søvnapné varierer, men i alvorlige tilfeller kan man slutte å puste mer enn 30 ganger per time.  

Obstruktiv søvnapné er foruten pustestopp og snorking også forbundet med dagtrøtthet, nattlige oppvåkninger, gisping etter luft, konsentrasjonsproblemer og nedsatt reaksjonstid.  I tillegg kan dårlig søvn med pustestopp og snorking påvirke det psykososiale med redusert livskvalitet både for pasienten og dens partner.

Behandling
Tidligere har kirurgi vært den vanligste behandlingsformen, men i dag regnes pustemaskin, såkalt CPAP, som gullstandarden i behandlingen. Utfordring med en pustemaskin er at ikke alle klarer å bruke den enten av praktiske årsaker eller at de plages med klaustrofobi.

- Pustemaskin er en god behandling hvis man klarer å bruke den, men den hjelper ikke hvis den ligger i skuffen, sier Kjersti. De siste årene har tannlegenes behandlingsalternativ, apnéskinne, vist seg å være en god løsning for mange pasienter.

Ph.d.-prosjektet
I sitt ph.d-prosjekt forsker Kjersti på selve behandlingseffekten av søvnapnéskinnen. Målet med prosjektet er å undersøke selve bruken av apnéskinnen og å se nærmere på behandlingsutbytte. En liten chip installert i pasientenes skinne skal hjelpe forskere å samle inn data om bruken.  

Kjersti poengterer at det er mye uvitenhet om søvnapné og at det er mange som ikke vet at det kan behandles. Siden apnéskinne er lett og enkelt å bruke, gir det et godt håp til forbedring av dagens behandlingstilbud.