Hjem
Institutt for klinisk odontologi
NY DOKTORGRAD

Ny doktorgrad ved Institutt for klinisk odontologi

Ahmad Rashad disputerte mandag 18.juni med avhandlingen “Wood-Based Nanocellulose Hydrogels for Tissue Engineering Applications”.

Disputas til Ahmad Rashad
Foto/ill.:
Cecilie Fonnes Hjelmtveit

Hovedinnhold

Ahmad Rashad har forsvart sin doktoravhandling med tittelen “Wood-Based Nanocellulose Hydrogels for Tissue Engineering Applications”. Oppgitt emne for prøveforelesningen var “Clinical applications of hydrogels”. Gjennom sin forskerutdanningsperiode har Ahmad Rashad vært tilknyttet forskningsgruppen Styrt vevsbygging og regenerasjon

Mer om forskningsprosjektet til Ahmad Rashad kan du lese her.

 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Ahmad Rashad både med en utmerket avhandling, og med et flott forsvar!