Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet
Nyhet

De fire siste delprosjektene er klare med sine rapporter

Alle ansatte kan nå lese arbeidsgruppenes interessante rapporter!

illustrasjon av UiB uglen i blått

Hovedinnhold

Arbeidsgruppene for de fire siste delprosjektene har nå levert sine rapporter. Det er gitt mange spennende og viktige forslag som kan bidra til videre utvikling av sentraladministrative tjenester til støtte for forskning, utdanning og formidling.

Styringsgruppen har vurdert at delprosjektene har besvart sine mandater. I bredt sammensatte arbeidsgrupper har vitenskapelig og administrativt ansatte gjennomført et godt arbeid.

Rapportene gjøres nå kjent i organisasjonen før styringsgruppen skal ta stilling til gruppenes anbefalinger.

 

Følgende delprosjekt har lagt fram sine rapporter:

 

Vi anmoder alle ansatte om å sette seg inn i arbeidsgruppenes forslag og anbefalinger!

 

Videre behandling av arbeidsgruppenes rapporter

Rapportene er sendt til orientering til alle enheter og til fagforeningene. Styringsgruppen har satt opp følgende plan for videre behandlingen av rapportene:

  • IDU for sentraladministrasjonen, IDU for UB og forhandlingsutvalget inviteres til å gi innspill til rapportene.
  • Rapportene og eventuelle innspill fra IDU og forhandlingsutvalget vil danne grunnlag for styringsgruppens anbefalinger til universitetsledelsen.
  • Universitetsledelsen beslutter hvilke anbefalinger det er ønskelig å gå videre med. Universitetsstyret vil i løpet av våren 2015 bli forelagt en plan for utvikling av de sentraladministrative tjenestene.

Se også planen for behandling av delprosjektenes anbefalinger.

 

Alle ansatte inviteres også til informasjonsmøte om organisasjonsutviklingsprosjektet

27.mars kl. 09.00 - 11.30 i Egget / Studentsenteret.

 

De øvrige delprosjektene

De seks første delprosjektene  la frem sine rapporter i januar 2015.

Styringsgruppen har behandlet disse rapportene og gitt sine anbefalinger til universitetsdirektøren.

 

For mer info om Ou-prosjektet og prosessen videre, se også:

https://www.uib.no/ouprosjekt