Hjem
 • E-postanne.mydland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 74 20
 • Besøksadresse
  Møllendalsveien 61
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Professor med fordypning i Keramikk og Leire. Har sin utdannelse fra UiB (arkeologi og kunsthistorie) og KHiB, og har siden arbeidet som kunstner, kurator og underviser.

Mydland har stilt ut nasjonalt og internasjonalt og er innkjøpt av ledende samlinger og institusjoner bla Museet for samtidskunst.

 • Prosjektleder og kunstnerisk leder for det PKU finansierte KU prosjektet ’Topographies of the Obsolete’, et tverrfaglig internasjonalt KU prosjekt 2011-2017 http://topographies.uib.no/
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid Leder ved Avdeling for Kunst 2012-15
 • Konstituert dekan ved Avdeling for Kunst vår 2015

Hun var del av arbeidsgruppen som utarbeidet den nye avdelingsstrukturen ved sammenslåingen av avd. For spesialisert kunst og Avd. Kunstakademiet i 2015. Og har vært aktiv i råd og utvalg i en årrekke. 

Mydland er veileder og underviser på BA, MA og ph.d nivå, samt vært sensor på stipendiatnivå.

Leder det Erasmus+ finansierte prosjektet 'Advancing Supervision for Artistic Research Doctorates' https://advancingsupervision.eu/about/ hvor KMD leverer WP1: Ethics in Art, Ethics in Supervision, Ethics in Artistic Research. https://advancingsupervision.eu/workpackages/ethics/

Styreleder for Den nasjonale forskerskolen for kunsterisk utviklingsarbeid. (DIKU/PKU)

Del av ELIAs working group for Artistic Research: https://elia-artschools.org/general/custom.asp?page=ArtisticResearch