Hjem
 • E-postKatrine.Kongshavn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 26
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
  Rom 
  1F15d
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Barcode manager for NorBOL-prosjektet, hovedansvarsområde barcoding av marine evertebrater, marine fisk, og marine makroalger.
Deltager i Artsprosjektet «Evertebratfauna på grunne hardbunnshabitater: Artskartlegging og DNA strekkoding»  (2019-2022)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Diversity, habitat endemicity and trophic ecology of the fauna of Loki’s Castle vent field on the Arctic Mid-Ocean Ridge. Scientific Reports. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). A new species of Ampharete (Annelida: Ampharetidae) from the NW Iberian Peninsula, with a synoptic table comparing NE Atlantic species of the genus. Zoological Journal of the Linnean Society. 526-555.
 • Vis forfatter(e) (2016). New species of Ampharetidae (Annelida: Polychaeta) from the Arctic Loki Castle vent field. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 232-245.
 • Vis forfatter(e) (2014). Ampharete undecima, a new deep-sea ampharetid (Annelida, Polychaeta) from the Norwegian Sea. Memoirs of Museum Victoria. 11-19.
 • Vis forfatter(e) (2011). Minimizing the edge-effect in environmentalreconstructions by trimming the calibratioin set: Chironomidinferredtemperatures from Spitsbergen. The Holocene. 417-430.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2020). Feltarbeid i Saltstraumen marine verneområde. Utfordringer og metodikk for observasjon og skånsom innsamling av marin fauna i en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer. 13. 13. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Hardbunnsfauna - artskartlegging og DNA strekkoding av marine evertebrater på grunn hardbunn.
 • Vis forfatter(e) (2019). DNA barcoding assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida), integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy.
 • Vis forfatter(e) (2018). Data mobilization skills: training on mobilizing biodiversity data using GBIF and BOLD tools.
 • Vis forfatter(e) (2017). Two iBOL projects on annelids at the University Museum in Bergen: NorBOL & MIWA .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Forskning ved evertebratsamlingen på Universitetsmuseet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2017). DNA-barcoding av marine dyr (og alger) gjennom NorBOL.
 • Vis forfatter(e) (2017). DNA-barcoding av insekter i Norge gjennom NorBOL (Norwegian Barcode of Life).
 • Vis forfatter(e) (2015). Genetisk strekkoding av sopp i Norge gjennom NorBOL.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). University Museum of Bergen - Data publication workshop.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lessons learned from NorBOL: Opportunities and challenges building reference libraries of marine, freshwater and terrestrial biotas.
 • Vis forfatter(e) (2019). Integrating DNA barcoding with traditional morphology-based taxonomy: assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida).
 • Vis forfatter(e) (2016). Experiences after three years of automated DNA barcoding of Polychaeta.
 • Vis forfatter(e) (2016). DNA barcoding contributing to new knowledge on diversity and distribution of Polychaeta (Annelida) in Norwegian and adjacent waters.
 • Vis forfatter(e) (2015). What are we learning from DNA barcoding of marine invertebrates?
 • Vis forfatter(e) (2015). The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) (2015). Polychaetous annelids in the deep Nordic Seas: strong bathymetric gradients, low deep-sea diversity and underdeveloped taxonomy.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvor godt kjenner vi den marine faunaen?
 • Vis forfatter(e) (2014). The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) (2014). Norwegian Barcode of Life.
 • Vis forfatter(e) (2014). Genetisk strekkoding av marine virvelløse dyr.
 • Vis forfatter(e) (2013). Polychaete diversity in the Nordic Seas: new insight based on extensive seabed sampling and mapping by the University of Bergen and the MAREANO project.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2023). DNA-detektiv (v2.0) på Forskningstorget, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2022). DNA-detektiv på Forskningstorget, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2022). DNA-detektiv.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Evertebrater på grunne hardbunnslokaliteter. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 186-187.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innsamling av marine virvelløse dyr. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 101-111.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvordan utforske artsmangfoldet i havet? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 18-26.
 • Vis forfatter(e) (2012). MAREANO finner flere ukjente dyrearter. Mareano.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Jassa herdmani – ny art for Norge.
 • Vis forfatter(e) (2019). Godt samarbeid om marine artar – over og under vatn.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2019). The whale hall - The great swarm.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2019). Five years as national research infrastructure: status of the Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL). Genome. 369.
 • Vis forfatter(e) (2019). DNA barcoding marine fauna with NorBOL — current status. Genome. 449.
 • Vis forfatter(e) (2019). DNA barcoding assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida), integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy. Genome. 352.
 • Vis forfatter(e) (2019). DNA barcodes of Nordic Echinodermata. Genome. 393.
 • Vis forfatter(e) (2017). Progress and prospects of the Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL). Genome. 930-930.
 • Vis forfatter(e) (2017). Investigating the marine invertebrate fauna of the West African continental shelf with DNA barcodes . Genome. 1010-1011.
 • Vis forfatter(e) (2017). Diversity and species distributions of Glyceriformia (Annelida, Polychaeta) in shelf areas off western Africa. Genome. 905-906.
 • Vis forfatter(e) (2017). Building a comprehensive barcode reference library of the Norwegian Echinodermata through NorBOL: an ongoing effort. Genome. 906-906.
 • Vis forfatter(e) (2017). Barcoding of marine invertebrates from Norway through NorBOL. Genome. 955-956.
 • Vis forfatter(e) (2017). Assessing species diversity in marine bristle worms (Annelida, Polychaeta): integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy. Genome. 956-956.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL). Genome. 1 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan lager man et DNA-bibliotek?
 • Vis forfatter(e) (2022). Hardbunnsfauna-prosjektet Evertebratfauna på grunne hardbunnshabitater: Artskartlegging og DNA strekkoding.
 • Vis forfatter(e) (2019). Leddormer fra dyphavet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Five years as national research infrastructure: status of the Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) (2019). Ampharetidae (Annelida) from deep Nordic Seas.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) (2017). Progress and prospects of the Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) (2017). Investigating the marine invertebrate fauna of the West African continental shelf with DNA barcodes.
 • Vis forfatter(e) (2017). Diversity and species distributions of Glyceriformia (Annelida, Polychaeta) in shelf areas off western Africa.
 • Vis forfatter(e) (2017). Data con carne – kilder til ny kunnskap om biologisk mangfold.
 • Vis forfatter(e) (2017). Building a comprehensive barcode reference library of the Norwegian Echinodermata through NorBOL - an ongoing effort.
 • Vis forfatter(e) (2017). Barcoding of marine invertebrates from Norway through NorBOL.
 • Vis forfatter(e) (2017). Assessing species diversity in marine bristle worms (Annelida, Polychaeta): integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) (2016). Ophelina (Polychaeta, Opheliidae) in Norwegian waters. Taxonomy, identification and species distributions.
 • Vis forfatter(e) (2016). Marin biodiversitetsforskning ved Universitetsmuseet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Eclysippe Eliason, 1955 (Annelida, Ampharetidae) from the North Atlantic with the description of a new species from Norwegian waters.
 • Vis forfatter(e) (2016). Diversity and species distributions of Glyceriformia in shelf areas off western Africa.
 • Vis forfatter(e) (2015). Integrating DNA-barcoding and morphology to study marine invertebrates. Exploring biodiversity and biogeography of deep-sea polychaetes in the Norwegian Sea.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Polychaete fauna associated with the Arctic Loki’s Castle vent field.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Norwegian Barcode of Life.
 • Vis forfatter(e) (2013). A new deep-sea species of Ampharete from the Norwegian Sea.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). En oppsummering av Hardbunnsfauna-prosjektet (2019-2022). 188-190.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2023). Prosjektet NorDigBryo – digitalisering av norske mosdyr (introduksjon av prosjektet på evertebrat.w.uib.no).
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvor finnes lærsekkdyrene i Norge? Hjelp oss å kartlegge utbredelsen til Styela clava!
 • Vis forfatter(e) (2015). The heart of the museum.
 • Vis forfatter(e) (2015). Of MAREANO and the museum.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter