Hjem
 • E-postKatrine.Kongshavn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 26
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
  Rom 
  1F15d
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN

Barcode manager for NorBOL-prosjektet, hovedansvarsområde barcoding av marine evertebrater, marine fisk, og marine makroalger.
Deltager i Artsprosjektet «Evertebratfauna på grunne hardbunnshabitater: Artskartlegging og DNA strekkoding»  (2019-2021)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. A new species of Ampharete (Annelida: Ampharetidae) from the NW Iberian Peninsula, with a synoptic table comparing NE Atlantic species of the genus. Zoological Journal of the Linnean Society. 526-555.
 • Vis forfatter(e) 2016. New species of Ampharetidae (Annelida: Polychaeta) from the Arctic Loki Castle vent field. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 232-245.
 • Vis forfatter(e) 2014. Ampharete undecima, a new deep-sea ampharetid (Annelida, Polychaeta) from the Norwegian Sea. Memoirs of Museum Victoria. 11-19.
 • Vis forfatter(e) 2011. Minimizing the edge-effect in environmentalreconstructions by trimming the calibratioin set: Chironomidinferredtemperatures from Spitsbergen. The Holocene. 417-430.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2020. Feltarbeid i Saltstraumen marine verneområde. Utfordringer og metodikk for observasjon og skånsom innsamling av marin fauna i en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer. 13. 13. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. DNA barcoding assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida), integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy.
 • Vis forfatter(e) 2018. Data mobilization skills: training on mobilizing biodiversity data using GBIF and BOLD tools.
 • Vis forfatter(e) 2017. Two iBOL projects on annelids at the University Museum in Bergen: NorBOL & MIWA .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. DNA-barcoding av marine dyr (og alger) gjennom NorBOL.
 • Vis forfatter(e) 2017. DNA-barcoding av insekter i Norge gjennom NorBOL (Norwegian Barcode of Life).
 • Vis forfatter(e) 2015. Genetisk strekkoding av sopp i Norge gjennom NorBOL.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Integrating DNA barcoding with traditional morphology-based taxonomy: assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida).
 • Vis forfatter(e) 2016. Experiences after three years of automated DNA barcoding of Polychaeta.
 • Vis forfatter(e) 2016. DNA barcoding contributing to new knowledge on diversity and distribution of Polychaeta (Annelida) in Norwegian and adjacent waters.
 • Vis forfatter(e) 2015. What are we learning from DNA barcoding of marine invertebrates?
 • Vis forfatter(e) 2015. The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) 2015. Polychaetous annelids in the deep Nordic Seas: strong bathymetric gradients, low deep-sea diversity and underdeveloped taxonomy.
 • Vis forfatter(e) 2015. Hvor godt kjenner vi den marine faunaen?
 • Vis forfatter(e) 2014. The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) 2014. Norwegian Barcode of Life.
 • Vis forfatter(e) 2014. Genetisk strekkoding av marine virvelløse dyr.
 • Vis forfatter(e) 2013. Polychaete diversity in the Nordic Seas: new insight based on extensive seabed sampling and mapping by the University of Bergen and the MAREANO project.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Evertebrater på grunne hardbunnslokaliteter. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 186-187.
 • Vis forfatter(e) 2018. Innsamling av marine virvelløse dyr. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 101-111.
 • Vis forfatter(e) 2014. Hvordan utforske artsmangfoldet i havet? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 18-26.
 • Vis forfatter(e) 2012. MAREANO finner flere ukjente dyrearter. Mareano.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) 2019. The whale hall - The great swarm.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2019. Five years as national research infrastructure: status of the Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL). Genome. 369.
 • Vis forfatter(e) 2019. DNA barcoding marine fauna with NorBOL — current status. Genome. 449.
 • Vis forfatter(e) 2019. DNA barcoding assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida), integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy. Genome. 352.
 • Vis forfatter(e) 2019. DNA barcodes of Nordic Echinodermata. Genome. 393.
 • Vis forfatter(e) 2017. Progress and prospects of the Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL). Genome. 930-930.
 • Vis forfatter(e) 2017. Investigating the marine invertebrate fauna of the West African continental shelf with DNA barcodes . Genome. 1010-1011.
 • Vis forfatter(e) 2017. Diversity and species distributions of Glyceriformia (Annelida, Polychaeta) in shelf areas off western Africa. Genome. 905-906.
 • Vis forfatter(e) 2017. Building a comprehensive barcode reference library of the Norwegian Echinodermata through NorBOL: an ongoing effort. Genome. 906-906.
 • Vis forfatter(e) 2017. Barcoding of marine invertebrates from Norway through NorBOL. Genome. 955-956.
 • Vis forfatter(e) 2017. Assessing species diversity in marine bristle worms (Annelida, Polychaeta): integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy. Genome. 956-956.
 • Vis forfatter(e) 2015. The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL). Genome. 1 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2019. Leddormer fra dyphavet.
 • Vis forfatter(e) 2019. Five years as national research infrastructure: status of the Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) 2019. Ampharetidae (Annelida) from deep Nordic Seas.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) 2017. Progress and prospects of the Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) 2017. Investigating the marine invertebrate fauna of the West African continental shelf with DNA barcodes.
 • Vis forfatter(e) 2017. Diversity and species distributions of Glyceriformia (Annelida, Polychaeta) in shelf areas off western Africa.
 • Vis forfatter(e) 2017. Data con carne – kilder til ny kunnskap om biologisk mangfold.
 • Vis forfatter(e) 2017. Building a comprehensive barcode reference library of the Norwegian Echinodermata through NorBOL - an ongoing effort.
 • Vis forfatter(e) 2017. Barcoding of marine invertebrates from Norway through NorBOL.
 • Vis forfatter(e) 2017. Assessing species diversity in marine bristle worms (Annelida, Polychaeta): integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL).
 • Vis forfatter(e) 2016. Ophelina (Polychaeta, Opheliidae) in Norwegian waters. Taxonomy, identification and species distributions.
 • Vis forfatter(e) 2016. Marin biodiversitetsforskning ved Universitetsmuseet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2016. Eclysippe Eliason, 1955 (Annelida, Ampharetidae) from the North Atlantic with the description of a new species from Norwegian waters.
 • Vis forfatter(e) 2016. Diversity and species distributions of Glyceriformia in shelf areas off western Africa.
 • Vis forfatter(e) 2015. Integrating DNA-barcoding and morphology to study marine invertebrates. Exploring biodiversity and biogeography of deep-sea polychaetes in the Norwegian Sea.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Polychaete fauna associated with the Arctic Loki’s Castle vent field.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Norwegian Barcode of Life.
 • Vis forfatter(e) 2013. A new deep-sea species of Ampharete from the Norwegian Sea.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) 2020. Hvor finnes lærsekkdyrene i Norge? Hjelp oss å kartlegge utbredelsen til Styela clava!
 • Vis forfatter(e) 2015. The heart of the museum.
 • Vis forfatter(e) 2015. Of MAREANO and the museum.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter