Hjem
Leif Inge Åstveits bilde

Leif Inge Åstveit

Forsker, Prosjektleder ved arkeologiske undersøkelser
 • E-postLeif.Astveit@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 36+47 481 88 748
 • Besøksadresse
  J. Frielesgt. 1
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Demographic developments in Stone Age coastal western Norway by proxy of radiocarbon dates, stray finds and palynological data. Quaternary Science Reviews. 1-18.
 • Vis forfatter(e) 2020. Formidling fra felt i den digitale tidsalder. Primitive tider. 95-107.
 • Vis forfatter(e) 2014. Noen synspunkt på den tidligmesolittiske bosetningen i Sør-Norge. Primitive tider. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Made in Hong Kong. Samlebåndsarkeologi eller norsk håndsaum? Profitt, kvalitet eller bare et hår i suppen? Primitive tider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Human impact and landscape utilization from the Mesolithic to medieval time traced by high spatial resolution pollen analysis and numerical methods. Journal of Archaeological Science. 1368-1379.
 • Vis forfatter(e) 2011. An evaluation of the Reasearch Framework for Stone Age investigations at the Museum of Cultural History, University of Oslo. Primitive tider. 127-136.
 • Vis forfatter(e) 2010. Mesolittiske tufter fra innland og kyst :. Viking. 7-28.
 • Vis forfatter(e) 2007. Høyfjellsarkeologi under snø og is. Global oppvarming, fonnjakt og funn fra snøfonner datert til steinalder. Viking. 7-22.
 • Vis forfatter(e) 2006. Som man leter finner man Røys, boplass og materiell kultur fra mellomneolitikum på Nordvestlandet. Primitive tider. 71-84.
 • Vis forfatter(e) 2005. Første stikk - steinalderen på Mørekysten belyst gjennom et registreringsprosjekt. Viking. 263-284.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkselser Ormen Lange Nyhamna. .
 • Vis forfatter(e) 2005. Arkeologisk registrering på StavnesetAverøy kommuneOrmen Lange-prosjektet. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) 2005. Arkeologisk registrering på Gossen/NyhamnaAukra kommuneOrmen Lange-prosjektet. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) 2005. Arkeologisk registrering på Baraldsneset, Haram kommune. 1. 1. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Jakten på Vestlandets eldste marine klynge – og arkeologi fra Sotrasambandet .
 • Vis forfatter(e) 2019. Introduksjon. Neolitikum På Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) 2019. Arkeologi på Sotrasambandet og de første fiskere og fangstfolk på Vestlandskysten .
 • Vis forfatter(e) 2019. Arkeologi på Sotrasambandet.
 • Vis forfatter(e) 2017. "Arkeologi på Sotrasambandet".
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Arkeologi på Sotrasambandet og de første fiskere og fangstfolk på Vestlandskysten .
 • Vis forfatter(e) 2017. Arkeologi på Sotrasambandet.
 • Vis forfatter(e) 2005. Ormen Lange - 10 000 år på 13 måneder: Steinalderundersøkelsene.
 • Vis forfatter(e) 2005. Arkeologi og isbreer.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Neolithic transformations in western Norway.
 • Vis forfatter(e) 2019. Coastal and Alpine settlement dynamics during the Mesolithic and Neolithic in Western Norway .
 • Vis forfatter(e) 2018. Demographic developments in Stone Age western Norway (11.500-3800 cal BP) by proxy of radiocarbon dates, site counts and stray-finds.
 • Vis forfatter(e) 2018. DEMOGRAPHIC DEVELOPMENTS IN STONE AGE WESTERN NORWAY (11.500-3800 CAL BP) BY PROXY OF RADIOCARBON DATES, SITE COUNTS AND STRAY-FINDS.
 • Vis forfatter(e) 2018. Blown`in the wind. REACHING UNSPECIFIED TARGET AUDIENCE.
 • Vis forfatter(e) 2018. BETWEEN THE CURRENTS. MAINTAINING MESOLITHIC WAYS OF LIFE IN NEOLITHIC WESTERN NORWAY.
 • Vis forfatter(e) 2018. ADAPTIVE PHOTOGRAMMETRY: THE USE OF PHOTOGRAMMETRY WITHIN THE EXCAVATION ENVIRONMENT OF INFRASTRUCTURAL ARCHAEOLOGY.
 • Vis forfatter(e) 2017. Steinaldergeologi er også steianldergeologi - om havnivåendringer og betydning for bosetningshistorie på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) 2017. Gone fishing - den tidligmesolittiske bosetningen på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) 2010. Årets utgravning på Bjorøy.
 • Vis forfatter(e) 2010. De arkeologiske utgravningene på Bjorøy.
 • Vis forfatter(e) 2010. Bolig, erverv og kult fra mesolitikum på Vestlandet. Bjorøyprosjektet 2010.
 • Vis forfatter(e) 2010. Bergen museums arkeologiske utgravninger på Bjorøy.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kvernberget, TM på Nordmøre forholdet innland – fjord – fjell.
 • Vis forfatter(e) 2008. Utgravningene på Kvernberget 2006 og 2007.
 • Vis forfatter(e) 2008. Strandlinjer-teori og anvendelse.
 • Vis forfatter(e) 2008. Ormen i Oslo. Oppsummering etter Ormen Langeprosjektet.
 • Vis forfatter(e) 2008. Ormen Lange prosjektet i Nyhamna. Oppsummering.
 • Vis forfatter(e) 2008. Faglige konsekvenser av midlertidige ansettelser i kulturminneforvaltningen .
 • Vis forfatter(e) 2006. Ormen Lange-undersøkelsene. Status, problemstillinger, perspektiver.
 • Vis forfatter(e) 2005. Mesolithic dwellings in Western Norway.
 • Vis forfatter(e) 2004. Råstoffbruk på Nordvestlandet i steinalder. Uttak, gavebytte og kommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) 2004. Ormen Lange, perspektiv mot slutten av Norges største arkeologiske utgravning.
 • Vis forfatter(e) 2004. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange.Ormen om vinteren: Seminar om utfordringer i store og tidsknappe arkeologiske oppdragsundersøkelser.
 • Vis forfatter(e) 2004. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange. Resultater og erfaringer.
 • Vis forfatter(e) 2004. Metodiske og logistiske utfordringer på Ormen Langeprosjektet.
 • Vis forfatter(e) 2004. Forholdet mellom registrering og utgravning. Innspill til debatten i forbindelse med Ormen Lange utgravningen.
 • Vis forfatter(e) 2004. Ett år med Ormen Lange.
 • Vis forfatter(e) 2004. Arkeologiske undersøkelser Ormen Lange: Prosjektet, prosjekterfaringer, utvalg av foreløpige resultater.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2014. Svar på kommentarer fra Inger Marie Berg-Hansen, Sigrid Dugstad, Ingrid Fuglestvedt og Frode Svendsen. Primitive tider. 129-135.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) 2017. De arkeologiske utgravningene på Sotrasambandet.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2020. Faglig program i arkeologi for Universitetsmuseet i Bergen 2020–2025. Steinalder til og med mellomneolittisk tid (9500–2350 f.Kr.).
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2015. Ramberafunnet - en historie om et unikt høyfjellsfunn, blodig reinsdyrfangst og storhetsdager i romertid. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Arkeologiske utgravinger på Stadheimgarden 2014. Systrendingen. 24-31.
 • Vis forfatter(e) 2014. En lokalitet fra fangststeinalderens yngste del - foreløpige resultater fra undersøkelsen av en neolittisk fangstboplass i Porsvika utenfor Bergen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. 17-29.
 • Vis forfatter(e) 2009. De arkeologiske utgravningene i Søvika 2009 – Spor etter bosetning fra eldre steinalder til jernalder. Sogelaget for Hamnsund sokn : årsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2005. Sjø og land, hand i hand? Reinsdyrjegere på kysten av Møre for 10 000 år siden. Spor. 24-26.
 • Vis forfatter(e) 2000. Steinalderboplassene ved Store Fløyrlivatn. Frá haug ok heiðni.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2018. Slik levde steinalder-Sotraværingen.
 • Vis forfatter(e) 2018. Her kan du følgja med på dei arkeologiske utgravingane veke for veke.
 • Vis forfatter(e) 2018. Arkeologisk utgraving på Giske.
 • Vis forfatter(e) 2018. Arkeologene graver opp fortiden på Sotra. Nå har de fått filmpris i Spania.
 • Vis forfatter(e) 2017. Stor interesse for arkeologiske utgravinger.
 • Vis forfatter(e) 2017. Steinalderfunn på Sotra.
 • Vis forfatter(e) 2017. På leit etter skattar på Sotrasambandet.
 • Vis forfatter(e) 2017. Då vi begynte å grave, spruta 6000 år gamle ting opp.
 • Vis forfatter(e) 2017. De arkeologiske utgravningene på Bildøy i forbindelse med Sotrasambandet.
 • Vis forfatter(e) 2017. Arkeologisk utgravning på Sotra.
 • Vis forfatter(e) 2012. Spennande funn frå steinalderen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Steinalderfolk holdt på lavkarbo Da det meste av Sør-Norge gikk over til jordbruk i steinalderen, fortsatte vestlendingene med jakting og fiske.
 • Vis forfatter(e) 2011. Steinalderfolk holdt på lavkarbo.
 • Vis forfatter(e) 2011. Steinalderfolk holdt fast på lavkarbo.
 • Vis forfatter(e) 2011. Spydspissar frå steinalderen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Oltidsfunn i Høyanger.
 • Vis forfatter(e) 2011. Oldtidsfunn i Høyanger.
 • Vis forfatter(e) 2011. Low carb diets rocked in the Stone Age. The Neolithic population of Northern Europe maintained a diet based mainly on hunting and fishing even after agriculture became well established.
 • Vis forfatter(e) 2011. Fann buplassar frå steinalderen.
 • Vis forfatter(e) 2010. Unikt steinalderfunn på Bjorøy.
 • Vis forfatter(e) 2010. Unikt steinalderfunn på Bjorøy.
 • Vis forfatter(e) 2010. Stort steinalderfunn på Bjorøy.
 • Vis forfatter(e) 2010. Steinalderfunn på Bjorøy.
 • Vis forfatter(e) 2010. Luksusgraverne på Bjorøy.
 • Vis forfatter(e) 2010. Bjorøyundersøkelsen 2010.
 • Vis forfatter(e) 2010. 8000 år gamle hus på Bjorøy.
 • Vis forfatter(e) 2009. Møte med svunne tider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Ormen Lange prosjektet - 11 000 år gamle spor etter mennesker.
 • Vis forfatter(e) 2006. Unike våpenfunn i snøfonner i Oppdal.
 • Vis forfatter(e) 2006. Unike våpenfunn.
 • Vis forfatter(e) 2005. Om de arkeologiske undersøkelser Ormen Lange.
 • Vis forfatter(e) 2004. Vekker internasjonal oppsikt.
 • Vis forfatter(e) 2004. På sporet av de første nordmennene.
 • Vis forfatter(e) 2004. Møtte forfedrenes levesett.
 • Vis forfatter(e) 2004. Møtte forfedrenes levesett.
 • Vis forfatter(e) 2004. Motvillig avskjed.
 • Vis forfatter(e) 2004. MUSEUM - Ormen Lange.
 • Vis forfatter(e) 2004. Gravfunn vil ikke påvirke framdriften.
 • Vis forfatter(e) 2004. Arkeologenes feltarbeid nærmer seg slutten.
 • Vis forfatter(e) 2004. ??????? ??????? ???????, ??????? 6000 ???
 • Vis forfatter(e) 2004. "Mot slutten av de arkeologiske utgravningene i Nyhamna".
 • Vis forfatter(e) 2001. Aukra blir endevendt.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) 2018. Hunters of the North. Stone Age Life in Western Norway.
 • Vis forfatter(e) 2018. Cacciatori e pescatori del Nord. L'età della pietra sulle coste della Norvegia.
 • Vis forfatter(e) 2017. Steinalder på Sotra.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hvalfangst på Bildøy i Steinalderen.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2017. Folket ved straumen.
 • Vis forfatter(e) 2017. Fant enestående fiskesøkke under jorden på Bildøy.
 • Vis forfatter(e) 2014. Steinalder på Bømlo.
 • Vis forfatter(e) 2010. 8000 år gammel boplass på Bjorøy.
 • Vis forfatter(e) 2007. Arkeologiske utgravninger på Kvernberget i Kristiansund.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. The Early Mesolithic of Western Norway. 44 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Different ways of building, different ways of living: Mesolithic house structures in western Norway. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Tidligneolittisk tid (TN) 4000-3300 BC. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Sesongforlengelse og vintergraving. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Senmesolittisk tid (SM) 6500-4000 BC. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Mellomneolittisk tid (MN) 3300-2300 BC. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Mellommesolittisk tid (MM) 8000-6500 BC. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Lokalitet 68 Søndre Steghaugen - En senmesolittisk lokalitet med velbevarte tufter og strukturer. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Lokalitet 67 Selneset - En mellomneolittisk lokalitet med ildsteder og mulige gravrøyser. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Lokalitet 63 Litle Grynnvika - En mellomneolittisk boplass. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Lokalitet 54 Håsanden - Mellomneolittisk lokalitet med beinmateriale og ildsteder. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Lokalitet 50 Søndre Steghaugen - Senmesolittisk lokalitet med hustufter, ildsteder og senneolittisk barnegrav. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Lokalitet 34 Håhaugane - En mellomneolittisk lokalitet med teltringer og ildsteder. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Lokalitet 30 Fredly - Boplass med mesolittiske tufter og dyrkningsaktivitet i neolitikum/bronsealder. 50 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Lokalitet 29B Fredly - Lokalitet med bosetningsfaser fra MN, SN/EBA og FRJA. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Lokalitet 29 Fredly - Mellommesolittisk kulturlagslokalitet med bruksfaser fra MN-BA. 20 sider.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) 2004. "Ormen Lange - 10 000 år på 13 måneder".
Poster
 • Vis forfatter(e) 2017. Keramikk og skifer fra en neolittisk fangstboplass i Porsvika .
 • Vis forfatter(e) 2017. Jakt på reinsdyr og kvartsitt. Sammenstilling av brevariasjonsdata og arkeologiske dateringer fra høyfjellet i Lærdal. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Iron Age Snow Patch find from Vik, Western Norway.
 • Vis forfatter(e) 2005. The Ormen Lange Project. The Preboreal Loc. 48, Nyhamna, Aukra, Northwestern Norway.
 • Vis forfatter(e) 2004. De arkeologiske undersøkelsene i Forbindelse med Ormen Lange.
 • Vis forfatter(e) 2004. "Fra Oljealderen til Ormen Lange".
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) 2004. "Ormen Lange - Arkeologisk utgravning på Aukra, Møre og Romsdal" Kortfilm om Ormen Lange prosjektet.
Brosjyre
 • Vis forfatter(e) 2010. Fosnakulturen og steinalderen på Nordmøre, i Skandinavia og Nord-Europa.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) 2015. Tilbake til Vika på Bømlo. Nye funn fra den eldste delen av steinalderen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Sikring og dokumentasjon i høyfjellet.
 • Vis forfatter(e) 2015. Kunnskapshull i steinalderens fjordlandskap.
 • Vis forfatter(e) 2014. “Business as usual” ved Eldrevatnet.
 • Vis forfatter(e) 2014. Åpen dag på utgravingsfeltet i Vika.
 • Vis forfatter(e) 2014. Verkstedsboplassen på strandvollen.
 • Vis forfatter(e) 2014. Sikringsundersøkelse ved Eldrevatn 2014.
 • Vis forfatter(e) 2014. Nye steinalderfunn på Bømlo.
 • Vis forfatter(e) 2014. Murbygging mot bølgeerosjon – 1114 moh.
 • Vis forfatter(e) 2014. En ny C14-datert boplass fra tidligmesolitikum på Bømlo.
 • Vis forfatter(e) 2013. Tidlig kristen innflytelse? Spennende jernalderfunn fra Vik.
 • Vis forfatter(e) 2013. NRK rapporterer fra Hemsedalsfjellet.
 • Vis forfatter(e) 2013. En mellomneolittisk lokalitet i Porsvika i Sund.
 • Vis forfatter(e) 2013. Dyktige flintsmeder i Djupedalen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Djupedalen revisited.
 • Vis forfatter(e) 2013. De foreløpige resultatene fra Porsvika – to boplasser fra yngre steinalder med unikt funnmateriale.
 • Vis forfatter(e) 2013. Avslutning i Djupedalen.
Innledning i musikal og teaterprogram
 • Vis forfatter(e) 2013. Maskinkraft mot erosjonsmasser i Djupedalen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.