Hjem
 • E-postSoren.Diinhoff@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 45+47 917 20 009
 • Besøksadresse
  Joachim Frieles gate 1
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Tidlige jordbrugsbosætninger på Vestlandet med spor efter toskibede langhuse. Primitive tider. 41-48.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kvåle i Sogndal - ny metodik for gravning af fossile marker. AmS-Varia. 123-126.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kogegruber - glimt af en rituel praksis gennem 1500 år. Varia. 135-144.
 • Vis forfatter(e) (2005). En kritisk vurdering af fladeafdækning som udgravningsmetode. AmS-Varia. 67-74.
 • Vis forfatter(e) (2005). Den vestnorske agrarbosætning. Fra sen stenalder til folkevandringstid. Arkæologiske resultater fra et tiår med fladeafdækninger på Vestlandet. AmS-Varia. 75-86.
 • Vis forfatter(e) (1998). Two hundred years of archaeological survey. Archaeologia Baltica. 67-86.
 • Vis forfatter(e) (1997). Nyere bopladsudgravninger på Vestlandet. Bidrag til agerbrugets historie gennom 3000 år. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 3-12.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2011). Development of Agrarian Societies – Agrarian Settlement as Parts of Social Networks. 33. 33. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Vereide-prosjektet boplass. Arkeologiske undersøkelser på Vereide 1990-1996. 22. 22. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2011). Development of Agrarian Societies – Agrarian Settlement as Parts of Social Networks (session at EAA).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2013). Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og fremtidige problemstillinger. UBAS 7. Universitetet i Bergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Arkæologiske undersøgelser ved Bergen Museum. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 36-42.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). En bronzealders bosætning ved Fremre Øygarden i Lærdal. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). The issue of infield and outfield. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Den førromerske jordbruksbosætning på Moflaten ved Ørsta. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). The custom of sacrifice in early iron age burial tradition.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.